Home > Chocolate Banana Love Cake

Chocolate Banana Love Cake

*ไม่สามารถเขียนข้อความหน้าเค้กได้* โรยตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขูดขาว และลากเส้นด้วยช็อกโกแลตกลิ่น กล้วย เนื้อนุ่ม และฉ่ำ หอมของกล้วย ผสมช็อกโกแลต รสชาติหอมหวาน
Additional Details
0/30
1