S&P Delivery | เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
About S&P

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ


กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอส แอนด์ พี” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 โดยเริ่มต้นจากการเป็นร้านขาย ไอศกรีม อาหาร และของว่างในซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซึ่งได้รับความนิยมและการตอบรับจากลูกค้าจำนวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยาย ประเภทธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยการทำธุรกิจร้านเบเกอรี่ และประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้นำในการผลิตเค้กแต่งหน้าตามสั่งและเค้กลายการ์ตูนรายแรก ในประเทศไทย รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของร้านได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้มี การขยายสาขาอย่างรวดเร็วในแหล่งทำเลที่สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยในปี 2523 เอส แอนด์ พี ได้เปิดตัวสาขาสยามสแควร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆ ที่นำกลยุทธ์ด้านการตลาดร้านอาหารมาใช้ อาทิ ระบบหน้าม้า และสื่อโฆษณาทางวิทยุ นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังเป็นผู้นำ เทรนด์ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย สำหรับในต่างจังหวัดนั้น จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดแรกที่ เอส แอนด์ พี มีการขยายสาขาออกไป


บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจอาหารสำเร็จรูป รวมทั้งอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ภายใต้แบรนด์ “Quick Meal” และ “Premo” เพื่อตอบสนองต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค บริษัทได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจอาหารสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าของบริษัทได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยเน้นจุดแข็งในด้านคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพื่อให้การทำธุรกิจครบวงจรเพิ่มขึ้น กลุ่มเอส แอนด์ พี ได้มีการขยายฐานการให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ภายใต้แบรนด์ “Caterman” บริการ จัดส่งอาหารถึงบ้านและบริการอาหารปิ่นโต (Delivery 1344) นอกจากนี้ เพื่อให้การบริการของบริษัทครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดย เฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น บริษัทก็ได้นำร้าน Maisen ซึ่งเป็นร้านหมูทอดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียวมาเปิดบริการนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในปี 2555 และในปี 2556 ได้นำร้านอาหารญี่ปุ่นแนวไคเซกิที่มีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่น คือร้าน Umenohana มาเปิดให้บริการครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น