S&P Delivery | เมนู
เมนู

โปรโมชั่น

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวหมูคูโรบูตะทอดกระเทียมพริกไทยไข่นุ่ม

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวหมูคูโรบูตะทอดกระเทียมพริกไทยไข่นุ่ม คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

165฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวหมูคูโรบูตะทอดกระเทียมพริกไทยไข่นุ่ม

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวหมูคูโรบูตะทอดกระเทียมพริกไทยไข่นุ่ม คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้อง...

165฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวคลุกกะปิ

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวคลุกกะปิ คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

155฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวคลุกกะปิ

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวคลุกกะปิ คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

155฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวกุ้งผัดพริกขี้หนูไข่นุ่ม

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวกุ้งผัดพริกขี้หนูไข่นุ่ม คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

155฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวกุ้งผัดพริกขี้หนูไข่นุ่ม

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวกุ้งผัดพริกขี้หนูไข่นุ่ม คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่า...

155฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

145฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต...

145฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวกะเพราไก่ไข่นุ่ม

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวกะเพราไก่ไข่นุ่ม คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

145฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวกะเพราไก่ไข่นุ่ม

ซื้อ 1 ฟรี 1 ข้าวกะเพราไก่ไข่นุ่ม คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต...

145฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 อเมริกาโนเย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 อเมริกาโนเย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

89฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 อเมริกาโนเย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 อเมริกาโนเย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

89฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 คาปูชิโน่เย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 คาปูชิโน่เย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

105฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 คาปูชิโน่เย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 คาปูชิโน่เย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

105฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ลาเต้เย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 ลาเต้เย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

105฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ลาเต้เย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 ลาเต้เย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

105฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 มัตฉะชาเขียวออร์แกนิกลาเต้เย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 มัตฉะชาเขียวออร์แกนิกลาเต้เย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

105฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 มัตฉะชาเขียวออร์แกนิกลาเต้เย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 มัตฉะชาเขียวออร์แกนิกลาเต้เย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท...

105฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 โกโก้เย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 โกโก้เย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

90฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 โกโก้เย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 โกโก้เย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

90฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 กาแฟเย็นบลูไอซ์

ซื้อ 1 ฟรี 1 กาแฟเย็นบลูไอซ์ คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

89฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 กาแฟเย็นบลูไอซ์

ซื้อ 1 ฟรี 1 กาแฟเย็นบลูไอซ์ คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่...

89฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ชาเย็นสูตรโบราณ

ซื้อ 1 ฟรี 1 ชาเย็นสูตรโบราณ คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

85฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ชาเย็นสูตรโบราณ

ซื้อ 1 ฟรี 1 ชาเย็นสูตรโบราณ คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่...

85฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ชามะนาวเย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 ชามะนาวเย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

75฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ชามะนาวเย็น

ซื้อ 1 ฟรี 1 ชามะนาวเย็น คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

75฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ลาเต้ร้อน

ซื้อ 1 ฟรี 1 ลาเต้ร้อน คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

98฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 ลาเต้ร้อน

ซื้อ 1 ฟรี 1 ลาเต้ร้อน คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

98฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 คาปูชิโน่ร้อน

ซื้อ 1 ฟรี 1 คาปูชิโน่ร้อน คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

98฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 คาปูชิโน่ร้อน

ซื้อ 1 ฟรี 1 คาปูชิโน่ร้อน คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

98฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 อเมริกาโนร้อน

ซื้อ 1 ฟรี 1 อเมริกาโนร้อน คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

89฿

ซื้อ 1 ฟรี 1 อเมริกาโนร้อน

ซื้อ 1 ฟรี 1 อเมริกาโนร้อน คู่กับเมนูใดก็ได้ที่ร่วมรายการ / สินค้าแถมต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า

89฿

ชุดอิ่มคู่สุดคุ้ม 298.-

ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ คู่กับ แกงส้มชะอมกุ้งสด

298฿

ชุดอิ่มคู่สุดคุ้ม 298.-

ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ คู่กับ แกงส้มชะอมกุ้งสด

298฿

ชุดอิ่มจุใจ 398.-

ไก่ย่างโอชา คู่กับวุ้นเส้นผัดไข่เค็ม และแกงเขียวหวานไก่

398฿

ชุดอิ่มจุใจ 398.-

ไก่ย่างโอชา คู่กับวุ้นเส้นผัดไข่เค็ม และแกงเขียวหวานไก่

398฿

ชุดอิ่มยกก๊วน 558.-

ปลากะพงทอดซอสน้ำปลา คู่กับไข่ลูกสะใภ้ และต้มยำโป๊ะแตก

558฿

ชุดอิ่มยกก๊วน 558.-

ปลากะพงทอดซอสน้ำปลา คู่กับไข่ลูกสะใภ้ และต้มยำโป๊ะแตก

558฿

ชุดครอบครัวสุดคุ้ม 658.-

ปลากะพงทอดลุยสวน คู่กับหมูสะเต๊ะ-เครื่องเคียง , กุ้งผัดพริกขี้หนู และต้มข่าไก่เห็ดออรินจิ

658฿

ชุดครอบครัวสุดคุ้ม 658.-

ปลากะพงทอดลุยสวน คู่กับหมูสะเต๊ะ-เครื่องเคียง , กุ้งผัดพริกขี้หนู และต้มข่าไก่เห็ดออรินจิ

658฿

DIY ชุดอิ่มคู่สุดคุ้ม 298.-

อร่อยคุ้มตามใจ เลือกเมนูทานเล่น 1 รายการ + เมนูผัด หรือ เมนูต้ม 1 รายการ

298฿

DIY ชุดอิ่มคู่สุดคุ้ม 298.-

อร่อยคุ้มตามใจ เลือกเมนูทานเล่น 1 รายการ + เมนูผัด หรือ เมนูต้ม 1 รายการ

298฿

DIY ชุดอิ่มจุใจ 398.-

เลือกเมนูทานเล่น 1 รายการ + เมนูผัดอร่อยเข้มข้น + เมนูต้มรสเด็ด 1 รายการ

398฿

DIY ชุดอิ่มจุใจ 398.-

เลือกเมนูทานเล่น 1 รายการ + เมนูผัดอร่อยเข้มข้น + เมนูต้มรสเด็ด 1 รายการ

398฿

DIY ชุดอิ่มยกก๊วน 558.-

เลือกเมนูทานเล่น 1 รายการ + เมนูผัดอร่อยเข้มข้น หรือ เมนูต้มรสเด็ด 1 รายการ + เมนูปลาจุใจ 1 รายการ

558฿

DIY ชุดอิ่มยกก๊วน 558.-

เลือกเมนูทานเล่น 1 รายการ + เมนูผัดอร่อยเข้มข้น หรือ เมนูต้มรสเด็ด 1 รายการ + เมนูปลาจุใจ 1 รายการ

558฿

DIY ชุดครอบครัวสุดคุ้ม 658.-

เลือกเมนูทานเล่น 1 รายการ + เมนูผัดอร่อยเข้มข้น + เมนูต้มรสเด็ด 1 รายการ + เมนูปลาจุใจ 1 รายการ

658฿

DIY ชุดครอบครัวสุดคุ้ม 658.-

เลือกเมนูทานเล่น 1 รายการ + เมนูผัดอร่อยเข้มข้น + เมนูต้มรสเด็ด 1 รายการ + เมนูปลาจุใจ 1 รายการ

658฿

Combo Set 2

ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด คู่กับ บัวลอยมันม่วง ราคาปกติ 203 บาท

185฿

Combo Set 2

ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด คู่กับ บัวลอยมันม่วง ราคาปกติ 203 บาท

185฿
โปรโมชั่นลดราคา

ขนมขาไก่เนยสด

กรอบนอก หอมเนย อร่อยพอดีคำ

58฿
78฿
โปรโมชั่นลดราคา

ขนมขาไก่เนยสด

กรอบนอก หอมเนย อร่อยพอดีคำ

58฿
78฿

เค้กกล้วยหอม 1 ชิ้น

กดสั่งสินค้าจำนวน 4 รายการ เพื่อรับโปรโมชั่น 3 ฟรี 1

20฿

เค้กกล้วยหอม 1 ชิ้น

กดสั่งสินค้าจำนวน 4 รายการ เพื่อรับโปรโมชั่น 3 ฟรี 1

20฿

เค้กกล้วยใบเตยมะพร้าวอ่อน 1 ชิ้น

เนื้อเค้กนุ่มฉุ่มช่ำ ผสมผสานความหอมอร่อยลงตัวจากกล้วย ใบเตย และ มะพร้าวอ่อน สูตรเฉพาะจาก S&P โปรโมชั่น 3 ฟรี 1 : ผู้ซื้อจะต้องทำการสั่งซื้อสินค้าจำนวน 4 รายการ เลือกรายการสินค้าเค้กกล้วยหอมที่กำหนดโปรโมชั่น 3 ฟรี 1/ สินค้าแถมในราคาที่เท่ากันหรือต่ำกว่า

22฿

เค้กกล้วยใบเตยมะพร้าวอ่อน 1 ชิ้น

เนื้อเค้กนุ่มฉุ่มช่ำ ผสมผสานความหอมอร่อยลงตัวจากกล้วย ใบเตย และ มะพร้าวอ่อน สูตรเฉพาะจาก S&P โปรโมช...

22฿
โปรโมชั่นลดราคา

ข้าวเหนียวใบเตยน้ำกะทิทุเรียน

น้ำกะทิทุเรียนสูตรเข้มข้นราดบนข้าวเหนียวใบเตยตกแต่งด้วยเนื้อทุเรียน หอมหวาน

59฿
68฿
โปรโมชั่นลดราคา

ข้าวเหนียวใบเตยน้ำกะทิทุเรียน

น้ำกะทิทุเรียนสูตรเข้มข้นราดบนข้าวเหนียวใบเตยตกแต่งด้วยเนื้อทุเรียน หอมหวาน

59฿
68฿
โปรโมชั่นลดราคา

แปะก๊วยมะพร้าวอ่อนนมสดร้อน

แปะก๊วยนมสด แน่นทั้งสรรพคุณและความอร่อย

59฿
68฿
โปรโมชั่นลดราคา

แปะก๊วยมะพร้าวอ่อนนมสดร้อน

แปะก๊วยนมสด แน่นทั้งสรรพคุณและความอร่อย

59฿
68฿
โปรโมชั่นลดราคา

สาคูถั่วดำมะพร้าวอ่อน

สาคูถั่วดำมะพร้าวคัดพิเศษ ในน้ำกะทิสด รสชาติกลมกล่อม

39฿
48฿
โปรโมชั่นลดราคา

สาคูถั่วดำมะพร้าวอ่อน

สาคูถั่วดำมะพร้าวคัดพิเศษ ในน้ำกะทิสด รสชาติกลมกล่อม

39฿
48฿
โปรโมชั่นลดราคา

กล้วยไข่บวดชี

กล้วยไข่ปลอดสารคัดพิเศษ เข้มข้น หวานหอมน้ำกะทิสด

39฿
48฿
โปรโมชั่นลดราคา

กล้วยไข่บวดชี

กล้วยไข่ปลอดสารคัดพิเศษ เข้มข้น หวานหอมน้ำกะทิสด

39฿
48฿
โปรโมชั่นลดราคา

เต้าทึงร้อน

ของหวานไร้มัน ส่วนผสมธัญพืชนานาชนิด

39฿
48฿
โปรโมชั่นลดราคา

เต้าทึงร้อน

ของหวานไร้มัน ส่วนผสมธัญพืชนานาชนิด

39฿
48฿
โปรโมชั่นลดราคา

บัวลอยเผือก

เมนูยอดนิยม บัวลอยเผือกหอมในน้ำกะทิสด รสชาติ หอม หวานมัน

39฿
48฿
โปรโมชั่นลดราคา

บัวลอยเผือก

เมนูยอดนิยม บัวลอยเผือกหอมในน้ำกะทิสด รสชาติ หอม หวานมัน

39฿
48฿
โปรโมชั่นลดราคา

บัวลอยมันม่วง

บัวลอยสูตรมันม่วง น้ำกะทิเข้มข้น หวานหอม

39฿
48฿
โปรโมชั่นลดราคา

บัวลอยมันม่วง

บัวลอยสูตรมันม่วง น้ำกะทิเข้มข้น หวานหอม

39฿
48฿
โปรโมชั่นลดราคา

บัวลอยน้ำขิง

ของหวานเพื่อสุขภาพจากธัญพืชไส้งาดำคั่วบด รสชาติกลมกล่อม หอมขิงสด

39฿
48฿
โปรโมชั่นลดราคา

บัวลอยน้ำขิง

ของหวานเพื่อสุขภาพจากธัญพืชไส้งาดำคั่วบด รสชาติกลมกล่อม หอมขิงสด

39฿
48฿